062-315-8312
nokkyly

ผลการสอบวิชาบาลี

# ชื่อจริง ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ประโยค วัด สำนักเรียน/จังหวัด ปีที่สอบได้ เลขที่ใบประกาศ
1 พระราฆิน ฌานรโต หงษ์ธุทช์ 28 4 ป. 1-2 วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี 2557 ปท.2717
2 พระราฆิน ฌานรโต หงษ์ธุทช์ 29 5 ป. ธ.3 วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี 2558 ปท.571966
Back to top