062-315-8312

ลงทะเบียนบวชเรียน ณ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ข้อมูลของผู้สมัคร
Please select a valid state.
โปรดระบุชั้นเรียนที่ถูกต้อง!...
โปรดระบุชื่อ และนามสกุล....
โปรดระบุวันที่ที่ถูกต้อง!...
โปรดระบุอายุที่ถูกต้อง!...
โปรดระบุว่าปัจจุบันอยู่อาศัยกับใคร
โปรดระบุว่าปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีไหน
โปรดระบุว่าท่านมาจากโรงเรียนไหน
โปรดระบุสถานะของมารดาบิดาที่ถูกต้อง!...
โปรดระบุว่าท่านทราบข่าวบวชเรียนจาก.....
โปรดระบุเบอร์โทรผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้
ข้อมูลของผู้ปกครอง หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าโครงการอบรม โดยขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการอบรมทุกประการ


You must agree before submitting.

Back to top